PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Logowanie do e-dziennika 2016-04-04 10:09
Spotkania z rodzicami 2017-10-22 12:04
We wtorek, 24 października 2017r. odbędą się zebrania dla Rodziców uczniów klas trzecich p. A. Smoleń przekaże najistotniejsze informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego i zasad rekrutacji do szkołyponadgimnazjalnej.
Dla Rodziców uczniów klas drugich zaplanowano konsultacje. [ » Link do sal ]
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 2017-10-10 14:25
Gimnazjalistów zainteresowanych udziałem w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego prosimy o zgłaszanie się u nauczycieli tego języka w terminie do 20 października 2017r.
Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych 2017-10-10 14:22
23 października 2017r. (poniedziałek) o 8:50 w świetlicy odbędzie się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Zainteresowani udziałem w konkursie prosimy zgłoszenie się u uczącego nauczyciela anglisty w terminie do 13 października br.
Wielkie Wojewódzkie Dyktando Języka Niemieckiego 2017-10-10 14:21
Marta Drozdek, Julia Sikora i Remigiusz Suchacki z 3a oraz Anna Kandziora i Julia Nowicka z 2a zakwalifikowali się do finału VIII Wielkiego Wojewódzkiego Dyktanda Języka Niemieckiego, które odbędzie się 17 października 2017r. w Walcach.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Młodzieżowa Olimpiada WOS 2017-10-04 20:15
Gimnazjaliści zainteresowani udziałem w Młodzieżowej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie zgłaszają się do p. P. Zamelskiego drogą e-mail (piotrzamelski@wp.pl) w terminie do 25 października 2017r. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i klasę.
Stypendium 2017-09-08 09:35
Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.[ » Więcej informacji ]
Stypendium 2017-09-07 16:24
Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2016/2017. Wszystkich uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III klas gimnazjum oraz I szkół średnich mieszkających na terenach wiejskich zachęcamy do zapoznania się z naszym programem stypendialnym. Stypendium ma charakter naukowo – socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej. [ » Więcej informacji ]
[ » Wniosek ]
XX Konkurs Języka Francuskiego 2017-09-08 09:36
Angelika Kowalska i Julia Odelga - Absolwentki 3b oraz dwi licealistki z Dwójki w nagrodę za sukcesy w XX Konkursie Języka Francuskiego wyjechały na wakacyjne spotkanie do Blois we Francji w dniach od 6 do 20 lipca 2017r.
Gratulujemy!
Zebrania dla Rodziców 2017-08-23 14:28
Zebrania dla Rodziców uczniów klas gimnazjalnych – w środę, 6 września 2107r.
Klasy drugie – godz. 17:00 w wyznaczonych salach Klasy trzecie – godz. 16:00 (dolna sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach)
[ » Lista sal ]
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017-09-03 12:06
4 września 2017r. (poniedziałek) o godz. 9:00 na szkolnym dziedzińcu uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Drugoklasiści ustawiają się na balkonie, Trzecioklasiści wraz z wychowawcami zajmują miejsca w podcieniach. Po uroczystości spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach.
W dniu 4 września br. gimnazjaliści z klas drugich i trzecich będą mieć zajęcia do godz. 11:00.
[ » [Lista sal] ]
Msza święta 2017-07-14 12:12
Ojcowie Jezuici zapraszają Licealistów z Dwójki i Gimnazjalistów z Dziesiątki oraz pracowników Szkoły na Mszę Św. we czwartek, 4 września 2017r. o godz. 8:00. Msza w kościele OO. Jezuitów przy ulicy Czaplaka.
Podręczniki w roku szkolnym 2017/18 2017-06-28 16:06
Lista podręczników w PG 10 na rok szkolny 2017/18.
[ » [Lista podręczników] ]
Pożegnanie Absolwentów Dziesiątki 2017-07-14 15:11
22 czerwca 2017r. w czasie uroczystego Pożegnania Absolwentów Dziesiątki pan dyrektor Aleksander Iszczuk wręczył Dyplomy tym Absolwentom, którzy przez trzy lata nauki w Dziesiątce najbardziej się wyróżnili. W tym roku kapituła tytułem Najlepszy Artysta obdarzyła Martę Gabriel z 3a. Najlepszy Sportowiec - w tej kategorii wśród dziewcząt najlepsza okazała się siatkarka Angelika Rusin z 3c a wśród chłopców szachista Tomasz Góreczny z 3a. Najwierniejszym Czytelnikiem została Margarethe Szczepaniak z 3a Miano Największego Społecznika przypadło Dominice Aleksandroff z 3c. Do tej kategoria, co roku pretenduje najwięcej kandydatów. Najwybitniejszym Absolwentem roku 2017 został uczeń klasy 3a – Rafał Starypan. Rafał już w klasie pierwszej został laureatem dwu konkursów z historii i języka angielskiego, w klasie drugiej był laureatem konkursu geograficznego a w tym roku z sukcesem podjął rywalizację z licealistami i został Finalistą Olimpiady Geograficznej.
Za działalność w Szkolnej Grupie Ratowniczej jej opiekun pan Tomasz Rogoziewicz i starsi koledzy z Dwójki podziękowali: Dominice Kinder i Margarethe Szczepaniak z 3a, Julii Odeldze z 3b oraz Julii Lech i Mateuszowi Szlachetko z 3c. W imieniu Szkolnej Grupy Ratowniczej Dyplomy wręczy Paweł Czudaj.
Dyplomy dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy z Dziesiątki odebrało czworo uczniów z 3c: Dominika Aleksandroff, Malwina Łuszczaniec, Natalia Sala i Miłosz Dedyk.
W czasie uroczystości pan dyrektor gratulował również wszystkim laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz Laureatom konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.
Archiwum 2017-08-24 10:49
Strona: [ » 1 ][ » 2 ][ » 3 ][ » 4 ][ » 5 ][ » 6 ]
[ » Rok szkolny 2016-2017 ]
[ » Rok szkolny 2015-2016 ]
[ » Rok szkolny 2014-2015 ]
[ » Rok szkolny 2013-2014 ]
[ » Rok szkolny 2012-2013 ]
[ » Rok szkolny 2011-2012 ]
[ » Rok szkolny 2010-2011 ]
   
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.